MNȚRplusC

Sâmbătă, 11 noiembrie, începând cu ora 18:45, Plastic Art Performance Collective vă invită la MNȚRplusC să parcurgeți o incursiune subiectivă asupra relației cu risipa produsă, respectiv cu propriul gunoi, și să explorați aceste dileme climatice printr-o serie de experimente foto-performative, parte din proiectul THERE IS NO AWAY. Evenimentul este interdisciplinar, îmbinând multiple medii artistice.

În cadrul evenimentului THERE IS NO AWAY, colectivul reunește artiști care propun viziuni/fuziuni simbolico-pragmatice ale relației cu risipa colectivă și cu propriul gunoi.

Concept eveniment & proiect/ Direcție artistică/ ecoperformer: Alina Tofan

Persona performativă – Balkan Obsolescence

Sub conceptul obsolescenței care afectează raportarea la ancestralitate, Europa de Est devine spațiul marginal al Europei, acolo unde, de cele mai multe ori, se aruncă deșeurile, unde apar gropi de gunoi care înghit rădăcinile și caricaturizează, prin dorința de a acumula, spiritul. Prin crearea unei persona ecoperformative, artista își propune să aducă în prim – plan dimensiunea afectivă a legăturii dintre om-ritual-natură-gunoi.

Fotograf, concept / designer costume & instalație obiecte: Alexandra Cojocaru

Pornind de la interogații asupra semnificației gunoiului, Alexandra Cojocaru investighează felul în care obiectele sunt încărcate cu semnificație și momentul în care, prin obsolescența programată, sunt înlocuite. Artista ridcă problema momentului în care luxul devine gunoi. Sacrificăm resurse pentru a fabrica obiecte ridicate la rangul de lux temporar, care își pierd utilitatea într-un ritm alert, devenind, inevitabil, gunoi. Relația cu obiectele exprimă relația cu propriul sine, cu relațiile semnificative din viețile noastre. Epuizăm resurse. Consumăm și aruncăm.

Gunoiul nu face altceva decât să se tot A C U M U L E Z E.

dimensiunea hiperbolică a gunoiului generat de umanitate mă paralizează.

hiperinerție.

hiperabjectul fentează absorbția în mediu sau orice tentativă de circularitate.

imposibilitatea descompunerii.

plastic e pe fundul mării, pe versanții munților, pe insule din mijlocul oceanelor și în celulele mele din sânge.

Noul atlas celular:

– viu

– mort

– nemuritor

când am decis că vreau să găzduiesc o asemenea intimitate?(din statementul instalației foto—video performative propusă de artista GVB)

Sculptură: Larisa Tofan, sound design live experimental: Ștefan Blănică, instalație foto-video performativă: GCV, live action: Florina Baia, manifeste poetice eco-performative scrise de: Ioana Gabriela Cherciu, graphic design eveniment: Ioana Buraga


Conceptul de obsolescența programată- concept care fundamentează din punct de vedere tematic expoziția, a apărut la începutul secolului XX, odată cu aparatele casnice moderne. Dorința de a accelera uzura, consumarea și reînnoirea obiectelor, a echipamentelor, a sentimentelor cu scopul de a vinde, de a schimba, de a arunca stă la baza obsolescenței. 

Alina Tofan, ecoperformer și directorul artistic al proiectului povestește: 


„Obsolescența afectează raportarea la ancestralitate. Europa de Est este spațiul marginal al Europei, acolo unde, de cele mai multe ori, se aruncă deșeurile, unde apar gropi de gunoi care înghit rădăcinile și caricaturizează, prin dorința de a acumula, spiritul. Aducem în prim – plan dimensiunea afectivă a legăturii dintre om-ritual-natură-gunoi.Am pus la un loc artiști care au venit cu propria lor viziune despre asta și despre cum devine luxul obsolent, despre texturi ale gunoiului și cum modifică spațiul existența gropilor de gunoi.”

Vă așteptăm la eveniment!

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/353079507084938

Plastic Art Performance Collective conectează conștiința-corpul-ecologia prin intermediul artelor. Este un grup de tineri artiști inter-disciplinari format în 2020 sub Asociația culturală Macaia, care atrage atenția asupra risipei colective și a unor teme precum: criza de mediu, poluarea cu plastic, poluarea industrială, schimbările climatice, defrișări ilegale – teme abordate prin intermediul a diferite medii artistice.

Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național AFCN.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.