24.2 C
București
vineri, 21 iunie, 2024

Raport CE: Codași la reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru 2025

Nici cu pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale nu stăm mai bine, în ciuda investițiilor în infrastructură

Comisia Europeană a publicat, publicat joi, 8 iunie, un raport de alertă timpurie privind deșeurile. Optsprezece țări membre UE riscă să nu atingă, până în 2025, respectiv, 2035, obiectivele principale ale UE privind reciclarea. România se află, și ea, printre ele.

Primul dintre obiectivele menționate vizează pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale. Al doilea are în vedere reciclarea deșeurilor de ambalaje. România ar trebui să atingă cele două obiective până în 2025. Un alt obiectiv, pe care ar trebi să îl îndeplinească până în 2035,este legat de depozitarea deșeurilor municipale. Din păcate, pînă în prezent, România a făcut progrese insuficiente în cele trei domenii, arată Comisia Europeană.

Foto: CE

Atingerea acestor obiective este esențială pentru crearea unor piețe funcționale ale materialelor reciclate în UE, se arată în raport

Transformarea deșeurilor în resurse este esențială pentru tranziția către o economie în care să conteze și mediul. Aceasta se vrea a fi mai curată, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și circulară. Reutilizarea și reciclarea creează locuri de muncă la nivel local. Pe lângă asta, ele impulsionează inovarea, atenuează presiunile asupra resurselor naturale și reduc dependența de materiile prime din import.

2020 a văzut o rata de reciclare a deșeurilor municipale de 13,7%, în România. Obiectivul UE este de peste 55%, până în 2025. Îngrijorătoare este și rata de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale. Aceasta era de 74,3%, raportat la obiectivul UE de sub 10% până în 2035. Rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje era de 39,9%. Acesta pare a fi cel mai realizabil obiectiv UE, de peste 65% până în 2025.

Foto: CE

România, în urmă, în ciuda finanțărilor primite pentru dezvoltarea infrastructurii pentru reciclare

Calitatea datelor referitoare la reciclarea deșeurilor de ambalaje este, și ea, deficitară, conform CE. Infrastructurii deșeurilor i s-au alocat finanțări însemnate, sa arată în raport. Cu toate astea, mai sunt necesare îmbunătățiri semnificative pentru a aduce gestionare deșeurilor din România în conformitate cu ierarhia europeană.

Provocări și oportunități pe piața reciclării

CE vorbește despre probleme privind implementarea limitată a politicii administrației centrale la nivel local. Infrastructura insuficientă de colectare separată și de tratare a biodeșeurilor și a deșeurilor de ambalaje este o altă provocare.

Foto: CE

Există oportunitatea, totuși, de a îmbunătăți colaborarea instituțională. De asemenea, părțile interesate pot să își asume, oricând, un grad mai mare de răspundere.

Recomandările CE pentru autoritățile române

Raportul CE conține un set de recomandări care ar putea ajuta ca obiectivele să poată fi îndeplinite. Sprijinirea sistemelor de pregătire pentru reutilizarea deșeurilor municipale și de reutilizare a ambalajelor este unul dintre ele. Implementarea unor instrumente economice cum ar fi schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri generată („pay-asyou-throw” – PAYT) este o altă sugestie inovativă.

Foto: CE

Avem și exemple de bună practică!

Un sistem unitar de trasabilitate și colectare a datelor privind deșeurile va fi lansat în 2023. Acesta va încorpora și deșeurile de echipamente electrice și electronice, dar și date privind bateriile. Scopul este de a permite o verificare fiabilă a datelor referitoare la gestionarea deșeurilor.

România a instituit asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri), alcătuite practic din toate municipalitățile românești. O astfel de cooperare duce la economii de scară și la o colectare și o tratare mai eficiente ale deșeurilor. Ea încurajează, totodată, investiții semnificative din fondurile structurale în infrastructura de gestionare a deșeurilor la scară largă.

Foto: CE

„Comisia sprijină statele membre să își îmbunătățească performanța în materie de gestionare a deșeurilor prin fonduri europene, asistență tehnică, îndrumări și alte instrumente,” se arată în raport

Raportul de alertă timpurie pentru România este rezultatul unei evaluări a tuturor statelor membre. Aceasta a fost efectuată de Comisie în concordanță cu normele UE privind deșeurile, se arată în raport. Ea este rezultatul unui proces colaborativ și transparent, în care au fost implicate Agenția Europeană de Mediu și autoritățile naționale.

spot_img
Latest news
știri