16.1 C
București
sâmbătă, 25 mai, 2024

În „Sectorul Verde” se udă asfaltul de sub arbori(…). Edilul Robert Negoiță, fără specialiști în Mediu

Liantul folosit e un cunoscut produs cancerigen

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este un edil atât de angajat în lupta pentru Mediu, încât a pus tartan în jurul tulpinilor copacilor din sector. Ca orice edil înconjurat de specialișți, dar nu în probleme de Mediu, acesta s-a gândit că n-ar strica să ude și pământul de sub acest tartan. Organizația Garda Civică pentru Mediu atrage atenția asupra liantului folosit pentru acest material care are efecte cancerigene, explicând și elementele din care este compus:

Sursa foto Facebook Sector Verde 3

„Conform prospectului, conține cel puțin următoarele:

H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

H351 – Susceptibil de a provoca cancer.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul.

P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoană la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică

P308 + P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P403 + P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P501 – Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

Produsul conține: dizocianat de metilendiferil, diphenylmethaneldiscocyanate, isomers and homolugues, disocianat de m-toliliden”,  citează în postare cei de la Garda Civică de Mediu.

Sectorul Verde” nu-i prea(…)verde. Edilul Robert Negoiță, fără specialiști în Mediu

Fenomenul n-ar fi atras atenția  publicului dacă primarul Negoiță nu și-ar fi botezat sectorul cu prețioasa sintagmă “Sectorul Verde’‘ Ca să îl credem pe cuvânt când spune că așa este, acesta postează și niște fotografii elocvente, din care răzbate elanul muncitoresc al unui angajat ADP care udă cu spor și cu răbdare cimentul, ca să crească arborele.  Ca o ironie a sorții, comentariul postat de către cei din Primăria Sector 3  vorbește despre dragostea și grija față de verde și arbori.

spot_img
Latest news
știri