6.2 C
București
miercuri, 6 decembrie, 2023

Cei 500 de urși pot răsufla liniștiți! Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) din cadrul Academiei Române spun că ordinul pentru uciderea urșilor NU a fost supus avizării de către aceștia, înainte de a fi „semnat” de fostul ministru. Dosarul, trimis de la minister după încheierea mandatului lui Barna.

Academia Română va verifica stadiul implementării ordinelor privind conservarea populațiilor de urs și lup

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) din cadrul Academiei Române a transmis, luni, 19 iunie 2023, printr-un comunicat de presă, că fostul ministru a făcut anunțul uciderii a 500 de urși fără să fi solicitat în prealabil acordul, necesar, al instituției.

Fostul Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor a fost un acerb susținător al reducerii populației de urși prin stabilirea unor cote de vânătoare

Deși opoziția față de politicile sale a fost la fel de acerbă, acesta a fost de neclintit în susținerea acestora. Nu a reușit să realizeze acest lucru în timpul mandatului său, dar a ieșit pe porțile instituției încercând.

Tancos Barna, pe atunci încă Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat public, în ultimul minut, respectiv pe data de 14 iunie 2023, că a semnat un ordin care prevede cotele de prevenţie și intervenție la urs brun, respectiv aprobarea uciderii a 500 de exemplare.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) din cadrul Academiei Române a făcut, la rândul său, un anunț, luni, 19 iunie 2023. Într-un comunicat de presă, reprezentanții CNM relatează că dosarul înaintat nu a conținut studiul realizat de INCDS. Mai mult, ordinul ar fi fost trimis spre consultare la ora 18:08, deci după program, când acesta nu mai era, oficial, în funcție.

Un comunicat de presă grăitor. Echipa fostului ministru nu a inclus studiul INCDS, care, pentru a fi complet, trebuie să conțină informații și despre lup și pisica sălbatică

„Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române a primit din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin e-mail, în data de 14 iunie 2023, la ora 18:08, scrisoarea cu nr. 178233/14.06.2023 referitoare la solicitarea avizului CMN pentru proiectul de ordin privind aprobarea nivelului de prevenție și intervenție pentru prevenirea pagubelor și a accidentelor în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), precum și referatul de aprobare, proiectul de ordin (aprobat și semnat de domnul Tánczos Barna) însoțit de 4 anexe, însă fără studiul realizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS), pe baza căruia s-a decis sacrificarea a 426 exemplare de urs brun pentru prevenție și 55 exemplare pentru intervenție.

Semnalăm ca important faptul că studiul ar trebui să cuprindă și informații despre lup și pisică sălbatică,” spun academicienii.

Fostul ministru a făcut anunțul și semnat ordinul fără să fi solicitat în prealabil acordul, necesar, al instituției

„Avem în vedere, de asemenea, că fostul ministru s-a exprimat prin rețelele de socializare, iar media (presă scrisă, on-line și televiziune) a preluat faptul că s-a transmis ordinul „semnat” spre avizare la Academia Română,” spun reprezentanții acesteia. Un astfel de ordin, spun ei, poate fi dat, conform legii (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011), „în situații justificate,” când „Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorităţii, cu avizul prealabil al Academiei Române (…)”.

Academia Română va verifica stadiul implementării ordinelor privind conservarea populațiilor de urs și lup

„Academia Română precizează că va analiza solicitarea după ce va fi completată documentația cu studiul omis. De asemenea, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii va verifica în documentația transmisă de minister stadiul implementării celor două ordine de ministru aflate în vigoare:

     – Ordinul nr. 625 din 28 iunie 2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România. Emitent Ministerul Mediului. Publicat în Monitorul Oficial nr. 549 din 2 iulie 2018;

     – Ordinul nr. 626 din 28 iunie 2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru specia Canis lupus. Emitent Ministerul Mediului. Publicat în Monitorul Oficial nr. 583 din 10 iulie 2018.

Pentru a verifica punerea în aplicare a prevederilor legislației naționale și comunitare (Directiva Habitate), Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române va solicita Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (instituția care centralizează derogările), pentru fiecare caz în parte:
     (a) măsurile concrete de conservare a speciilor vizate;
     (b) măsurile luate de autorităţile locale pentru a preveni conflictele om-animal,
” se arată în comunicat.

Soluția propusă de fostul ministru, se arată în comunicat, poate fi avizată doar „cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural

„Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române precizează încă o dată că avizarea acestui proiect de Ordin al Ministrului se va face numai în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversității autohtone prin respectarea legislației românești și comunitare,” continuă academicienii.

„Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, consideră că în continuare este necesară luarea de mai multe măsuri, atât de autoritățile locale, cât și de gestionarii fondurilor de vânătoare, pentru păstrarea animalelor sălbatice în arealul lor,” spun ei

Aceștia își exprimă disponibilitatea de a participa, alături de toți factorii interesați, la adoptarea unei strategii pe termen scurt și mediu, în vederea menținerii unor populații optime de carnivore mari, participanți esențiali în menținerea echilibrului ecologic al biocenozelor forestiere ale țării noastre, care, spun membrii Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, au o deosebită valoare națională și europeană.

Bucurie în rândul activiștilor de mediu care au luptat împotriva ordinului fostului ministru

Agent Green, care se luptă de mult timp pentru a proteja pădurile României, cu flora și fauna acestora, și-au exprimat, într-o postare pe Facebook, bucuria față de comunicatul CNM .

„Chillout în Harghita,” spun aceștia. „Doar pentru urși, nu și pentru vânători. 481 de urși ascunși prin copaci au coborât azi pentru prima oară de când s-a dat ordin să fie executați. Ordinul de ucidere al lui Tanczos a fost fake. L-a trimis Academiei Române spre consultare după ce l-a semnat și abia la ora 18:08 în ziua când și-a pierdut funcția de ministru, adică după program.

Ori avizul Academiei Române nu este facultativ. Iar consultarea se face înainte ca ordinul să fie supus dezbaterii publice, nicidecum după ce este semnat de ministru. Un ministru care până la urmă nu a dezamăgit doar natura ci și pe vânătorii care l-au susținut în funcție dincolo de limitele bunului simț. Inclusiv pe cei din Parlament care nu l-au înlăturat atunci când ministrul a fost supus moțiunii simple de cenzură.

Iată că până la urmă karma i-a venit de hac și i-a spulberat și feng shuiu,” au adăgat ei.

Latest news
știri