24.2 C
București
joi, 20 iunie, 2024

Județul Arad s-a pregătit pentru colectarea deșeurilor conform normelor europene, până gunoiul a luat autoritățile prin surprindere

Județul Arad stă bine în teorie în problema gunoiului, are chiar un Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor cu o secțiune specială dedicată pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad

Că nu duce nicăieri și nici nu funcționează propriul site, asta este o altă poveste, însă CJ Arad a fost suficient de rapid în a ne răspunde la câteva întrebări legate de gestionarea deșeurilor în județ. Pe scurt, totul este sub control. În județ există un singur depozit conform autorizat și două stații de sortare, iar Consiliul Judeţean Arad nu a primit amenzi care să aibă legătură cu activitatea de salubritate.

Totodată, Aradul are trei operatori licenţiaţi care deservesc cele cinci zone (Zona 1. Arad, Zona 2. Chișineu Criș, Zona 3. Ineu, Zona 4. Sebiș și Zona 5. Bârzava), iar dintre aceștia unul singur are încheiat contract pe o durată de 5 ani, prin procedura de licitație deschisă.

Celelalte contracte sunt încheiate pe o perioadă de 1 an, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare, în baza urgenței. Din cauza faptului că operatorii desemnați prin licitație pentru operarea colectării în celelalte zone au abandonat contractele de delegare, având în vedere urgența, s-au încheiat contracte de delegare prin proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare

ne-a transmis CJ Arad

Nu ar fi o problemă, dacă nu ar exista ceva planuri anterioare care au luat în considerare că o licitație „ca la carte” ar proteja cumva populația, în ceea ce privește prețul plătit pentru colectarea și transportul deșeurilor. Potrivit unui Studiu de oportunitate (salubrizare arad) pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor elaborat pentru Consiliul Județean Arad în perioada aprilie-mai 2014

Structura și nivelul tarifelor de colectare și transport, sortare, tratare și respectiv ale celor de depozitare a deşeurilor practicate de operatori vor fi stabilite prin metode competitive (procedura de achiziţie publică) și vor reflecta costul efectiv al prestației. În urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai bune premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum și o transparență ridicată a delegării gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare arad

Răspuns CJ Arad
Răspuns CJ Arad

În chiar acel studiu se arată clar că pentru a preveni crearea unui monopol local este nevoie ca serviciul de salubritate să fie scos la licitaţie la intervale rezonabile de timp (5 ani)”. Or, potrivit răspunsului furnizat către ȘtireaVerde.ro de către CJ Arad, doar RETIM ECOLOGIC SERVICE SA are contract pentru perioada 24.04.2018 – 24.04.2023 pentru  Zona 1, valoarea acestuia fiind de 145.163.194,55 lei.

În Zona 2 a Aradului, CONSULT SOC CENTRUM SRL strânge deșeurile în baza unui contract încheiat în octombrie 2019, cu perioada de derulare  25.11.2019 – 25.11.2020, valoarea contractului – 1.907.128,99 lei, însă pentru celelalte trei zone ale județului contractele abia ce au fost încheiate. Cel mai „vechi” este din martie anul trecut, încheiat tot cu CONSULT SOC, pentru Zona 5 – perioada de derulare: 01.04.2020 – 01.04.2021, valoarea fiind de 2.776.634,01 lei.

În zonele 3 și 4 strânge gunoaie același operator – ASOCIEREA SALUB PREST, ambele contracte fiind încheiate în decembrie 2020 și cu perioadă de derulare între 04.01.2021 – 04.01.2022. Diferă valoarea contractului – 4.539.789,87 lei pentru Zona 3 și 2.008.633,81 lei pentru Zona 4.

Arădenii plătesc urgența

Contractele, așa cum ne-am și obișnuit în țara noastră – iar Aradul nu face excepție – au fost modificate succesiv prin acte adiționale. Ca o concluzie, de fiecare dată, în cazul fiecărui operator, se uită detalii. „La contractul nr. 1603/24.10.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA s-au încheiat 4 acte adiționale, după cum urmează: Actul adițional nr. 1, având ca obiect modificarea parțială a sistemului de colectare a deșeurilor în sensul înlocuirii în zona rurală a pubelei galbene cu sacul galben și îndreptarea unor erori de redactare/ materiale din contract; Actul adițional nr 2, având ca obiect ajustarea tarifului de colectare, cu respectarea limitărilor prevăzute în lege, contract și plan tarifar; Actul adițional nr. 3, având ca obiect ajustarea tarifului de operare prin introducerea în tarif a contribuției la economia circulară, conform OUG 74/2018; Actul adițional nr. 4, având ca obiect modificarea tarifului de colectare după aprobarea actualizării planului tarifar de către Ministerul Fondurilor Europene.

Salubrizare Arad Foto pressalert.ro

La contractul încheiat nr. 2853/25.10.2019 cu CONSULT SOC CENTRUM SRL (pentru Zona 2 – n.r.) s-au încheiat 2 acte adiţionale, după cum urmează: Actul adițional nr 1, având ca obiect plata directă de către fiecare UAT a tarifului serviciilor de preluare și transport a deșeurilor de la stația de transfer din Chișineu Criș; Actul adițional nr. 2, având ca obiect prelungirea contractului cu operatorul de salubrizare până la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare prin procedura licitație deschisă. La contractul nr. 793/02.03.2020 încheiat cu CONSULT SOC CENTRUM SRL (pentru Zona 5 – n.r. ) s-a încheiat Actul adițional nr 1 având ca obiect plata directă de către fiecare UAT a tarifului serviciilor de preluare și transport a deșeurilor de la stația de transfer din Barzava.

Cu ASOCIEREA SALUB PREST, pentru contractele nr. 3633/08.12.2020 și nr. 3634/08.12.2020, s-a încheiat câte un Act adițional nr. 1 având ca obiect plata directă de către fiecare UAT a tarifului serviciilor de preluare și transport a deșeurilor de la stația de transfer Sebis, explică CJ Arad necesitatea.

Banii însă sunt făcuți ca să circule, până la urmă. Din buzunarele arădenilor în facturi. „Tarifele actuale ale operatorilor sunt distincte pe zonele de colectare, iar în cadrul aceleiași zone de colectare, sunt diferite pe criteriile urban/ rural, persoane fizice/ persoane juridice. Aceste tarife sunt aprobate prin HCL-uri ale unităților administrativ teritoriale membre ADISIGD, apoi în AGA ADISIGD. Tarifele sunt în concordanță cu Planul tarifar actualizat, aprobat de Ministerul Fondurilor Europene”, ne asigură CJ Arad. Însă, după cum arătam mai sus, multe depind de modul în care au fost atribuite contractele de delegare. Iar urgența afectează consumatorul final.  

Pentru zonele în care contractul de delegare s-a atribuit prin negociere fără publicarea unui anunț de participare, în baza urgenței, taxa de salubrizare se stabilește în contractele de delegare pe unitatea de măsură tonă și, în funcție de aceasta, fiecare unitate administrativ-teritorială își stabilește taxa de salubrizare. Ca urmare a faptului că în Zona 1 contractul de delegare a fost atribuit prin licitație deschisă, în această zonă se aplică tarif de salubrizare. În celelalte zone, având în vedere că s-au reziliat contractele de delegare încheiate cu operatorii desemnați prin licitație deschisă, s-au încheiat, în regim de urgență, contracte de delegare prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare, iar în aceste zone se aplică taxa de salubrizare, se arată în același răspuns al CJ Arad.

Întorcându-ne la Studiul de oportunitate din 2014, aici se arăta că planul pentru care se vor obține bani europeni este ca persoanele fizice să plătească tarife în baza unui contract individual încheiat direct cu operatorul sau taxe de salubrizare (în lipsa unui contract individual de colectare și transport încheiat). Exista la acea dată și un tabel estimativ al tarifelor, potrivit căruia tariful pe fiecare tonă de gunoi plătit de persoane juridice rămâne neschimbat pe toată perioada 2014 – 2031, adică 350 lei, în timp ce la persoanele fizice va crește constant în tot acest interval, de la 231,1 lei în 2014 la 346,1 lei în 2032. Pentru 2020, prețul fusese estimat la 261,4 lei pe tonă (253,5 lei tona în 2019 și 268,4 lei în 2021).

În ceea ce privește evoluția tarifelor pentru persoane fizice fără TVA/ lună, în documentul din 2014 se arăta că în mediul urban taxa pentru o persoană pe fiecare lună, fără TVA, ar trebui să fie în 2020 de 7,94 lei în urban și 3,49 lei în rural. Anul acesta, potrivit estimărilor, taxa era calculată la o valoare de 8,22 lei în urban și 3,75 lei în rural. „Trebuie spus că modificarea semnificativă şi nejustificată a tarifelor poate atrage consecinţe financiare neplăcute. Astfel, potrivit Articolului 4 aliniatul [4] din Contractul de Finanţare, AM îşi rezervă dreptul de a solicita restituirea parţială sau totală a sumei alocate ca finanţare nerambursabilă, dacă în timpul implementării Proiectului sau în interval de 5 ani de la data finalizării activităţilor din cadrul Proiectului condițiile se modifică (taxe, tarife, venituri etc.)”, se arăta în studiul din 2014.

Ei bine, cu siguranță planurile inițiale au fost date peste cap. Din răspunsul oficial al CJ Arad rezultă că inclusiv în Zona 1 tarifele sunt mult mai mari decât orice estimare făcută în urmă cu 7 ani. Astfel, arădenii de la orașe plătesc 9,48 lei de persoană pentru colectarea și transportul deșeuri menajere, în timp ce în mediul rural prețul este de 4,08 lei. În același timp, persoanele juridice plătesc pentru colectarea și transportul deșeurilor similare 452,76 lei pe tonă. În celelalte 4 zone, restul arădenilor plătesc taxă de salubrizare, pe tonă, la care se adaugă și tariful de transfer. Iar de gunoi chiar nu duce nimeni lipsă.

Cantitatea de deșeuri colectate în luna decembrie 2020 este de 9.650,41 tone. În anul 2018 s-au colectat 53.198,41 tone deșeuri, în anul 2019 – 119.041 tone deșeuri, iar în anul 2020 – 117.318,75 tone deșeuri. Cantitățile de deșeuri reciclate au fost: în anul 2018: 752,22 tone plastic, 0 tone biodegradabil, în anul 2019 455,49 tone, 53 tone biodegradabil, în anul 2020 563,36 tone, 3240,46 tone biodegradabil

detaliază CJ Arad în răspunsul furnizat redacției noastre

Acum, ca o altă comparație, în Studiul din 2014 se mai estima și evoluţia generării cantităților de deşeurilor municipale în judeţul Arad, în tone. Astfel, potrivit tabelului întocmit, se previziona ca în anul 2025 județul Arad se va confrunta cu 127.584 tone deșeuri menajere colectate în amestec și separate (față de 122.851 tone în 2016), 56.427 tone de deșeuri din comerț, industrie, instituții colectate în amestec și separat (față de 51.281 tone în 2016), 1.895 tone de deșeuri colectate din grădini și parcuri (față de 1.764 tone în 2016), 4.593 tone de deșeuri colectate din piețe (față de 4.275 tone în 2016), 38.036 tone deșeuri stradale (față de 35.404 tone în 2016) și 0 deșeuri menajere generate și necolectate, aceeași cifră fiind previzionată de altfel la nivelul tuturor anilor de referință – 2012, 2013, 2016, 2025… 2038. Practic, undeva s-au pierdut pe drum deșeuri. Sau se vor pierde, dat fiind că pentru toată cantitatea de deșeuri estimată se avea în vedere, în primul rând, și o altă estimare: anume că populaţia judeţului Arad va scădea cu 20,1 mii persoane până în anul 2025, din care 15,4 mii persoane din mediul urban şi 4,7 mii în mediul rural.

Cifra avută în vedere ca o comparație era din iulie 2012: 452.526 persoane care locuiau în 192.151 gospodării în tot județul, adică prin anul 2025 se previziona că vor fi în jur de 432.426 arădeni care vor produce gunoi. În prezent, conform datelor furnizate de autoritățile județene din Arad, ar fi 427.800 de locuitori. Aceasta pentru că în Zona 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA deservește 278.500 persoane fizice, respectiv 150.000 gospodării, în Zona 2 CONSULT SOC CENTRUM SRL deservește 33.500 persoane fizice, respectiv 11.650 gospodării, în  Zona 3 ASOCIEREA SALUB PREST deservește 44.100 persoane fizice, respectiv 14.700 gospodării, în Zona 4 ASOCIEREA SALUB PREST deservește 33.700 persoane fizice, respectiv 11.400 gospodării, iar în Zona 5 – CONSULT SOC CENTRUM SRL deservește 38.000 persoane fizice, respectiv 13.100 gospodării.

Planul pe hârtie, bătut de realitatea din teren

Ca în orice plan județean de gestionare eficientă a gunoiului, mai este o întrebare importantă. De fapt, cea mai importantă: ce facem cu deșeurile? Iar cineva și-a imaginat în Studiul din 2014 că ce nu s-a făcut în cei 7 ani de la aderarea la Uniunea Europeană va fi realizat imediat după obținerea finanțării nerambursabile.

Astfel, în studiu se arăta că din banii UE „se vor construi 4 noi staţii de transfer la Ineu (Mocrea), Chişineu Criş, Sebiş şi Bârzava pentru eficientizarea transportului deşeurilor municipale reziduale” , dar și că „deşeurile reziduale colectate atât de la populaţie cat si de la agenţi economici vor fi transportate fie la staţiile de transfer fie direct la depozitul conform de la Arad, astfel: pentru UAT-rile arondate Zonei 1 deşeurile reziduale vor fi transportate direct la depozitul conform de la Arad, pentru UAT-rile arondate Zonei 2 deşeurile reziduale vor fi transportate la staţia de transfer Chișineu Criș, pentru UAT-rile arondate Zonei 3 deşeurile reziduale vor fi transportate fie la staţia de transfer Ineu fie la cea din localitatea Mocrea, pentru UAT-rile arondate Zonei 4 deşeurile reziduale vor fi transportate la staţia de transfer Sebiș, pentru UAT-rile arondate Zonei 5 deşeurile reziduale vor fi transportate la staţia de transfer Bârzava”.

Planul cuprindea și construirea unei staţii de sortare la Ineu, pe lângă cea existentă deja la Arad. Într-adevăr, aici CJ Arad s-a ținut de cuvânt. Noroc că interesul nostru a fost recent, iar anul acesta a fost pusă în funcțiune o a doua stație de sortare. Și a fost un adevărat „succes”, dat fiind că Staţia de sortare a deşeurilor din municipiul Arad a fost nefuncțională încă de la inaugurarea din 2007, iar repunerea în funcțiune anul acesta a fost posibilă cu o finanţare de 5,6 milioane de lei asigurată din bugetul local, pentru retehnologizare.

În județul Arad există două stații de sortare. Stația de sortare Arad se află în proprietatea Municipiului Arad, este administrată de RECONS SA și a fost pusă în funcțiune în ianuarie 2021. Staţia de sortare operată de Recons a fost construită de un alt operator în cadrul unui alt contract, în prezent fiind în proprietatea municipiului Arad, nu cunoaștem valoarea stației la momentul construirii. Stația complexă Ineu Mocrea cuprinde și o stație de sortare, a fost construită din fonduri europene, este proprietatea Consiliului Județean Arad și a fost pusă în funcțiune în decembrie 2018. Staţia complexă Ineu-Mocrea, care include şi staţia de sortare, a fost construită de SC Confort SA şi de SC Kasdum – GF SRL. Preţul staţiei a fost de 12.500.000 lei fără TVA. Finanţarea a fost realizată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa 2. Contribuţia UE a fost de 80%, contribuţia publică naţională fiind de 20%, din care bugetul de stat 18%, iar bugetul local 2%

CJ Arad, prin Direcția Programe de Dezvoltare – Compartimentul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad și Mediu.

Potrivit aceluiași răspuns, Stația de sortare Arad primește deșeurile reciclabile din Zona 1, 2 și 5, iar cele din cele din Zona 3 și 4 sunt duse la Stația complexă Ineu Mocrea, în timp ce toate deșeurile reziduale sunt depozitate la depozitul conform aflat în operarea FCC ENVIROMENT SRL. Transportul deşeurilor este inclus în tariful, respectiv taxa de salubrizare. Acestea sunt plătite de către generatorii deşeurilor, persoane fizice sau juridice, precizează CJ Arad.

Până la urmă important nu este cât și ce nu s-a făcut, ci ca arădenii să trăiască într-un mediu curat și să fie mulțumiți. Și, aparent sunt, din ce zice CJ Arad, care trăiește cu impresia că răspunsul la petiții sau seizări echivalează cu un mediu curat și activitate de salubritate eficientă. În timp, s-au primit diverse sesizări de la persoane fizice și juridice, care au fost transmise spre soluționare operatorilor de salubrizare. ADISIGD a urmărit modul de soluționare a acestora, fiind soluționate favorabil. Aceasta ne îndreptățește să considerăm că există un grad de satisfacție rezonabil la nivelul populației în legătură cu prestarea serviciului de salubrizare”, răspunde CJ Arad la întrebarea „Care este gradul de satisfacție al locuitorilor vis a vis de activitatea de strângere a gunoilui menajer?”.

spot_img
Latest news
știri