22.8 C
București
duminică, 28 mai, 2023

Râul Teslui va fi reabilitat ecologic

29 de milioane de lei pentru lucrări care includ refacerea ecosistemelor degradate de pe o suprafață de 61 de hectare

Râul Teslui va fi reabilit ecologic. Anunțul a fost făcut luni, 27.06.2023, printr-un comunicat postat online. Autorii săi sunt Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române”– Administrația Bazinală de Apă Olt. Aceștia precizează că lucrările de ecologizare au printre obiective îmbunătățirea calității apelor râului. Aceasta, spun ei, va duce, automat , la creșterea calității vieții populației din zonă. Anunțul survine ca urmare a semnării contractului de finantare pentru proiectul: „Reabilitarea ecologică a râului Teslui în vederea atingerii obiectivelor de mediu pe sectorul confluență Langa – confluența Olt”, județul Olt.

Proiectul a fost propus spre promovare în cadrul POIM – AXA Prioritara 4, obiectiv specific 4.1. -„Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității si refacerea ecosistemelor degradate” și bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, din venituri proprii ale Administrației Naționale ’’Apele Române’’, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii,” se arată în comunicat.

Vizate, comunele Drăgotești și Teslui, din Dolj, și comunele Cezieni și Dobrosloveni, din Olt

Reprezentanții MMAP și ANAR consideră investiția „necesară și oportună.” Aceasta, spun ei, va ajuta instituțiile să își realizeze obiectivul general propus. Specialiștii afirmă că urmăresc atât „creșterea potențialului ecologic al râului,” cât și „asigurarea unui mediu mai sănătos pentru populația din zonele riverane.” Zonele riverane la care fac referință autoritățile în comunicat sunt comunele Drăgotești și Teslui, din județul Dolj, și comunele Cezieni și Dobrosloveni, din județul Olt.

Unul dintre obiectivele specifice înspre care vor fi direcționate investițiile este refacerea habitatelor naturale în zona malurilor pârâului Teslui. Reprezentanții instituțiilor speră că „lucrările propuse vor avea un impact pozitiv asupra corpului de apă si a populatiei din zona prin reducerea/eliminarea poluării cu nutrienți si atingerea stării ecologice bune” atât a corpului de apă Teslui – confluența Langa – confluență Olt, cât și a afluenților Scheaua, Vlasca și Potopin.

Se dorește, astfel, „creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”, conform comunicatului emis de autorități.

Bani europeni pentru reabilitarea ecologică a râului Teslui

Mărimea ecosistemelor degradate care se vor refăcute este de 61 ha. În termeni de reabilitare ecologică, se speră îmbunătățirea unei porțiuni de 48 de kiometri de râu. Durata de execuție a lucrărilor hidrotehnice propuse este de 10 luni, se arată în comunicat.      

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR), prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 29 de milioane de lei. 85 % din bani vor veni din bugetul Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), restul banilor fiind asigurați de la Bugetul de Stat, se arată în încheierea comunicatului.

Latest news
știri