Tanczos Barna foto: Facebook

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat aprobarea a 167 de cereri de finanțare, din cele 169 depuse în cadrul apelului de proiecte pentru construirea insulelor ecologice digitalizate prevăzute în Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) 2020-2026. Acestea vor deservi un număr total de peste 1,6 milioane de locuințe.

Apelul de finanțare, deschis în perioada 15 septembrie – 24 noiembrie 2022,a avut o alocare financiară de 1,28 miliarde de lei. Autorităților locale cărora li s-au aprobat cele 167 de cereri de finanțare li s-au alocat 579 milioane lei.

Fondurile vor fi folosite pentru activități specifice de:

  • înființare de – și dotare cu – 8.395 de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere);
  • dezvoltare a platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate și administrării datelor și
  • promovare a investițiilor și a principiului „plătește pentru cât arunci”, în funcție de deșeurile colectate separat: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, deșeuri biodegradabile și reziduale.

Semnarea contractelor de finanțare în cadrul acestor subinvestiții va avea loc până la finalul lunii februarie. Până la 30 septembrie 2024, reprezentanții Ministerului estimează că se vor realiza și operaționaliza cel puțin 7.000 de insule ecologice digitalizate, iar până la 30 iunie 2025, cel puțin 13.752. Acestea vor deservi cel puțin 2,5 milioane de locuitori.

Lansarea unui nou apel de proiecte, în pregătire

„Ne pregătim deja pentru lansarea unui nou apel de proiecte pentru fondurile rămase, astfel încât și cei care nu au reușit să depună cererile în prima sesiune să aibă ocazia să o facă,” a precizat ministrul Tánczos Barna.

Autoritățile locale pot depune mai multe cereri de finanțare, însă suma totală a finanțării acordate în cadrul acestui program de investiții nu poate depăși 15 milioane de euro/beneficiar.

Beneficiarilor vor putea acoperi, astfel, costuri unitare de 10.000 euro/insulă, fără TVA, pentru insulele supraterane încasetate cu containere, 19.000 euro/insulă, fără TVA, pentru insulele supraterane cu containere individuale și 50.000 euro/insulă, fără TVA, pentru insulele subterane cu containere individuale.

Ce sunt insulele ecologice digitalizate?

Ecoinsula
Ecoinsula – Foto: Brai-Cata

Amplasate în proximitatea locuințelor cetățenilor, insulele ecologice digitalizate sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor. Subterane (care necesită lucrări de construcții și montaj) sau supraterane (care nu necesită construcții și montaj), ele sunt protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat.

Funcționând pe bază de cartele de acces digitalizat, insulele ecologice permit accesul doar persoanelor fizice arondate, și împiedică depozitarea deșeurilor în alte locuri decât în cele special amenajate.

Dotate cu un modul GSM pentru transmisia de date, o bază de date privind beneficiarii serviciului și o interfață de facturare pentru unitățile teritorial administrative beneficiare, ele permit colectarea de date. Acestea sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, care este instrumentul principal de monitorizare și raportare. El oferă informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate, precum și persoanele care introduc deșeurile în containere.

Județele Hunedoara, Constanța și Cluj, în topul solicitărilor

Județele Hunedoara, Constanța și Cluj au fost în topul cererilor pentru finanțare, cu peste 450 de insule ecologice digitalizate solicitate.

România trebuie să treacă cât mai urgent la un nou tip de gândire în ceea ce privește managementul deșeurilor, astfel încât fiecare să plătească pentru cantitatea de deșeuri pe care o produce,” a declarat ministrul.

El a numit platformele subterane, containerele semi îngropate și sistemele supraterane de colectare selectivă a deșeurilor soluția perfectă pentru problema deșeurilor menajere din comunități, în special în zonele turistice și în centrul orașelor.

Finanțăm integral aceste insule ecologice digitalizate care garantează eliminarea în mare proporție a mirosurilor neplăcute, a vandalizării, a aspectului neplăcut pe care țarcurile actuale îl au. De asemenea, îndeamnă la o colectare separată oferind operatorilor locali un sistem smart de gestionare a deșeurilor, cu containere inteligente în care vor putea fi aruncate separat deșeurile biodegradabile, hârtia, plasticul, sticla sau metalul,” a adăgat Barna.