24.2 C
București
joi, 20 iunie, 2024

Bani pentru programele privind protecția Mediului. Suma maximă pentru finanțarea unui proiect: 500 000 de lei

Persoanele juridice care vor să deruleze proiecte privind informarea românilor cu privire la protecția Mediului pot obține finanțare nerambursabilă

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma maximă care poate fi acordată de Administrația Fondului pentru Mediu(AFM) pentru finanțarea unui proiect este de 500.000 lei.

Din conținutul Ordinului ministrului Mediului publicat în Monitorul Oficial nu reiese că finanțarea se adresează exclusiv organizațiilor nonguvernamentale, cum eronat s-a vehiculat în spațiul public, ci se adresează tuturor persoanelor juridice care îndeplinesc criteriile menționate mai jos.

Astfel, sunt considerați eligibili solicitantul, precum și partenerii acestuia care îndeplinesc următoarele condiții la momentul depunerii dosarului de finanțare:

sunt persoane juridice române;acționează în nume propriunu se află în procedură de dizolvare/lichidare/ radiere/insolvență/faliment

– nu sunt înregistrați cu fapte sancționate de legislația fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal nu sunt înregistrați cu obligații de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; nu sunt condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Finanțare nerambursabilă pentru proiectele pentru protecția Mediului

Proiectul și cererea de finanțare aferentă acestuia se depun prin intermediul site-ului AFM. Ulterior, comisia de analiză va desemna proiectele care respectă cerințele de finanțare.

Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 au ca scop educația și/sau conștientizarea publicului privind protecția mediului

 minimum 70% din grupul-țintă al proiectului vizează tineri cu vârsta între 6 și 18 ani

 -vizează probleme de mediu din următoarele domenii: poluarea aerului; poluarea apelor tăierea ilegală a pădurilor; poluarea cauzată de deșeuri (plastic, metal, substanțe chimice, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) și modalități de prevenire a efectelor asupra mediului;circuitul de gestionare a deșeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea selectivă a deșeurilor; compostarea deșeurilor biodegradabile; eliminarea deșeurilor exploatarea necontrolată a resurselor pământului și epuizarea resurselor naturale; beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile/ importanța energiei verzi protecția ariilor naturale protejate; agricultura intensivă și repercusiunile acesteia asupra mediului industrializarea excesivă și repercusiunile acesteia asupra mediului; protecția biodiversității;schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea solului/ inundații/secetă/încălzire globală; efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului stimularea utilizării transportului cu emisii scăzute (transport public, transport alternativ, biciclete, autovehicule electrice etc.);eficiența energetică a clădirilor; drepturile și obligațiile de mediu care le revin cetățenilor și instituțiilor publice locale.

Solicitantul poate depune dosarul de finanțare începând cu prima zi a deschiderii sesiunii de depunere. Până la acest moment, AFM nu a lansat sesiunea de depunere a proiectelor, urmând să anunțe oficial când va deveni accesibilă online.

spot_img
Latest news
știri