16.1 C
București
sâmbătă, 25 mai, 2024

Sistemul de Garanție-Returnare intră în vigoare la finalul lunii noiembrie. Noi modificări legislative pentru operatorii economici

A mai rămas aproape o lună până la startul Sistemului de Garanție-Returnare, iar legislația a fost modificată pentru o mai bună transparență, organizare și asumare de către operatorii economici a responsabilității pentru acest proiect.

Sistemul de Garanție-Returnare va intra în vigoare pe 30 noiembrie 2023. Românii vor plăti 50 de bani în plus pentru fiecare produs eligibil pentru acest program. După consum, ambalajul produsului poate fi returnat la orice magazin, iar garanția va fi primită de către cumpărător.

Proiectul va viza majoritatea băuturilor cu ambalaj de sticlă, plastic sau metal.

La începutul lunii noiembrie, a fost adoptată ordonanța de urgență privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, prin noile modificări se prevede că operatorii economici care introduc pe piață ambalaje primare nereutilizabile, care fac obiectul Sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje, sunt obligați să achite contribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu dacă nu îndeplinesc obiectivele de returnare a ambalajelor.

Sistemul de Garanție-Returnare. Modificări pentru operatorii economici

Prin urmare, OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 9 alineatul (1), după litera y) se introduc două noi litere, lit. z) şi aa), cu următorul cuprins:

z) o contribuţie datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările ulterioare, calculată începând cu data de 1 ianuarie 2024 astfel:

  • pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din metal pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuţia este egală cu valoarea garanţiei prevăzute la art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare;
  • pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din sticlă şi/sau plastic, după caz, pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuţia este egală cu valoarea dublă a garanţiei prevăzute la art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare;

Aceștia vor fi nevoiți să efectueze plata pentru diferența dintre cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor anuale impuse și cantitățile efectiv recepționate.

  • plata contribuţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2 se efectuează în cazul neîndeplinirii obiectivelor minime anuale de returnare pentru diferenţa dintre cantităţile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor minime anuale de returnare prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare, şi cantităţile de ambalaje validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul sistemului de garanţie-returnare, conform art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare; aa) sumele încasate în urma închirierii bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu respectarea prevederilor legale.

Responsabilitățile operatorilor economici

În plus, operatorii economici de mai sus (litera z) sunt obligaţi să declare trimestrial, prin intermediul administratorului, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, următoarele informaţii despre ambalajele prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

a) cantităţile de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv în număr de unităţi de ambalaje primare nereutilizabile, raportate de operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. z) ca fiind introduse pe piaţă;

b) cantităţile de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv număr de unităţi, returnate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare;

c) cantităţile de deşeuri de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv în număr de unităţi, încredinţate de administratorul sistemului de garanţie-returnare spre reciclare, respectiv cele care intră în instalaţii de reciclare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021, republicată, cu modificările ulterioare.”

Aceste noi modificări se fac la Articolul 10, după aliniatul 3-5. Ele vo face obiectul aliniatului 3-6.

Cum se plătesc sumele și care este destinația acestora

În ceea ce privește sumele prevăzute la Articolul 9, un nou aliniat, 2-5, se introduce la Articolul 11.

Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. z) se datorează anual de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se plătesc prin intermediul administratorului sistemului de garanţie-returnare până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Acestea se vor utiliza pentru finanţarea dezvoltării infrastructurii gestionării deşeurilor în vederea atingerii obiectivelor naţionale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Mai multe detalii, în documentul de mai jos.

spot_img
Latest news
știri