16.1 C
București
sâmbătă, 25 mai, 2024

Comisia Europeană declanșează infringement pentru România. Țara noastră nu a remediat deficiențele privind deșeurile și are probleme și cu microhidrocentralele

Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement împotriva României.

Comisia Europeană a decis joi, 16 noiembrie, iniţierea unei proceduri de infringement împotriva României și altor 5 țări. Au fost trimise scrisori oficiale de punere în întârziere țării noastre, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei şi Austriei în vederea remedierii deficienţelor în transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deşeurile, astfel cum a fost modificată de Directiva (EU) 2018/851/EU. Aceste lucruri sunt stipulate într-un comunicat al Comisiei Europene, conform BZI.

Directiva modificată stabileşte obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru reciclarea şi pregătirea pentru reutilizare a deşeurilor municipale. În plus, solicită statelor membre să îşi îmbunătăţească sistemele de gestionare a deşeurilor şi eficienţa utilizării resurselor.

Reamintim în acest sens că termenul limită pentru ca statele să transpună Directiva în legislația lor a expirat pe 5 iulie 2020. Comisia Europeană și-a motivat gestul prin faptul că statele membre nu au transpus corect Directiva nici până în prezent.

Comisia Europeană a declanșat proceduri de infringement împotriva României

Deficiențele României sunt legate de:

  • încetarea statutului deșeurilor;
  • responsabilitatea extinsă a producătorului;
  • derogarea de la împărţirea responsabilităţii financiare;
  • măsurile stabilite pentru prevenirea generării de deşeuri;

România și celelalte state au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și remedia deficiențele. Dacă acestea nu vor fi satisfăcute, Comisia Europeană ar putea decide să emită un aviz motivat.

Comisia solicită României să abordeze deteriorarea unui corp de apă legat de construcția de hidrocentrale mici

Astăzi, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere suplimentară (INFR(2015)4036) pentru neimplementarea corectă a Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) și a Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE a Consiliului). ) la autorizarea și construirea de hidrocentrale mici. Ambele directive se concentrează pe asigurarea calității și cantității corpurilor de apă, prevenirea și combaterea poluării și protejarea faunei și florei.

În 2015, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere privind autorizarea și construcția de proiecte de mici hidrocentrale în cursurile de apă alpine, care afectează trei situri Natura 2000 și corpurile de apă implicate. În urma mai multor întâlniri cu Comisia, autoritățile române și-au asumat mai multe angajamente, precum:

  • monitorizarea proiectelor care fac obiectul procedurii de infringement;
  • reevaluarea deteriorării datorate autorizației și construcției proiectelor de mici hidrocentrale;
  • adoptarea unui cadru legal privind fluxul ecologic și zonele interzise;
  • modificarea autorizațiilor;
  • transpunerea Directivei revizuite privind evaluarea impactului asupra mediului, cu o procedură coordonată de evaluare a proiectelor în temeiul Directivei-cadru privind apa;
  • adoptarea unei planificări strategice (Strategia energetică);

România are la dispoziție două luni

Autoritățile române și-au îndeplinit parțial angajamentele. Nu au reușit să modifice autorizațiile și să pună în aplicare măsurile identificate pentru a aborda deteriorarea unuia dintre corpurile de apă identificate anterior. Între timp, cel de-al treilea plan de management al bazinului hidrografic, recent adoptat, arată deteriorarea corpului de apă în cauză (Argeș izvor-intrare acumulare Vidraru și afluenții). În plus, dovezile disponibile din studiile și monitorizarea efectuate confirmă că unele microhidrocentrale au fost autorizate fără nicio evaluare adecvată cerută de Directiva Habitate. Având în vedere deteriorarea, este necesar să se remedieze situația cât mai curând posibil.

Pentru a adapta sfera cazului, Comisia trimite României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere. Bucureștiul are acum două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

spot_img
Latest news
știri