6.2 C
București
miercuri, 6 decembrie, 2023

Legea nr 175/2023 privind fondul de mediu, promulgată astăzi

Legea nr. 175/2023 stabiliește măsuri subsecvente referitoare la implementarea corectă a sistemului privind răspunderea extinsă a producătorului

Luni, 19 iunie, a fost promulgată prin decretul nr.909/2023 Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență privind Fondul pentru Mediu (PL-x 649/24.10.2022). Astfel, aceasta a devenit Legea nr. 175/2023. Proiectul a venit să modifice și completeze OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu (Legea 105/2006).

Ce prevede noua lege?

Legea nr. 175/2023 stabiliește măsuri subsecvente referitoare la implementarea corectă a sistemului privind răspunderea extinsă a producătorului. Pe lângă aceasta, ea actualizează unele dintre contribuțiile financiare în ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice . Legea mai stabilește unele exceptări de la plata ecotaxei pentru pungile destinate uzului casnic, dar și sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării unor obligații referitoare la inscriptionarea pungilor de uz casnic.

Legea adaugă la atribuțiile AFM o nouă atribuție conform căreia autoritatea gestionează sisteme informatice care permit monitorizarea tranzacţiilor cu deşeuri pe teritoriul naţional

Pentru asta, AFM poate colabora cu UAT-urile sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor prin contracte de delegare multianuale încheiate cu acestea.

Aceasta și reglementează că AFM este agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru obiective de investiţii din cadrul componentelor PNRR, în numele beneficiarilor.

Legea mai specifică că președintele AFM va fi ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat și de un secretar general (propuși de conducătorul AFM și numiți de Prim Ministru). Ea adaugă o reglementare pentru numărul maxim de posturi = 350 (exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi SG)

Conform noii legi, personalul din cadrul AFM implicat în gestionarea Fondului pentru mediu din care se finanţează proiectele/programele de mediu beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 50%, în limita alocării bugetare, pe perioada desfăşurării activităţii în acest domeniu (cu condiția respectării unor criterii)

Se modifică și componența comitetului director, prin adaugarea celui de-al doilea vicepreședinte, secretar general și conducătorii direcțiilor generale. Articolul care prevedea ca Administraţia Fondului să gestioneze un cont separat la Trezoreria Statului (în care să se încaseze, de la producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de la organizaţiile colective, sumele reprezentând garanţia constituită)este mutat. în secțiunea de Garanții.

Anumite contribuții (art 9 alin 1 lit d), i), v), w), y) – se vor plăti doar în cazul neîndeplinirii anumitor obiective stabilit prin legislația în vigoare.

Legea mai introduce și reglementări cu privire la utilizatorii aplicației SIATD. Astfel, deja, începând cu 1 ianuarie 2023, cantităţile de deşeuri de ambalaje care nu se regăsesc în aplicaţia informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deşeurilor.

Sursă – ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud Facebook

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare salubrizare sau brokeraj şi raportează deşeuri pentru contribuabili trebuie să constituie o garanţie în cuantum de 500.000 lei în favoarea Administraţiei Fondului (dacă nu o constituie, nu pot accesa sistemul SIATD şi nu pot raporta cantităţi de deşeuri pentru operatorii economic)

Lista programelor/proiectelor care se implementează pe bază de contract de delegare încheiat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor se aprobă prin OM autorităţii centrale pentru mediu, se mai specifică în lege.

Legea mai include noi categorii de contravenții, cum ar fi nerespectarea obligaţiei de evidenţiere a ecotaxei pe documentele de vânzare

Pe lângă asta, ea reglementează faptul că personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului, ANPC şi/sau Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale poate constata o serie de contravenții (art 15 alin 6) + aplica sancțiuni.

Latest news
știri