Foto eeagrants.ro
Foto eeagrants.ro

Comisia Europeană (CE) oferă granturi pentru a sprijini programul Sistemul UE pentru un Mediu Propice pentru Societatea Civilă (EU SEE). Cele patru obiective specifice, care ar trebui să contribuie la Obiectivul Global al UE SEE, au ca rol consolidarea capacității societății civile de a detecta și aborda schimbările aduse mediului, precum și capacitatea acestora de a monitoriza și analiza în timp mediul în mod coerent și consecvent.

Foto finantare.ro

Criteriile de eligibilitate sunt în funcție de etapa de derulare

Suma totală pusă la dispoziție în cadrul acestei cereri este de 50 000 000 EURO. Solicitantul principal al fondurilor trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, printre care:

-să fie persoană juridică;

-să fie non-profit(organizațiile cu scop profit pot fi, de asemenea, eligibile în cazuri excepționale și justificate corespunzător);

-să fie o organizație neguvernamentală a societății civile (OSC) sau o organizație umbrelă globală a organizațiilor neguvernamentale ale societății civile;

-să fie stabilit într-una dintre țările sau pe teritoriile eligibile;

-să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea acțiunii, alături de co-solicitanții și entitățile afiliate, fără a acționa ca intermediar.

De asemenea, acestea trebuie să demonstreze că dețin o experiență relevantă în diverse situații. Sumele minime si maxime care pot fi accesate, pentru Lotul I al proiectului, sunt de 30 milioane euro. Iar pentru cel de-al doilea, 20 milioane euro. Perioada de implementare a proiectelor este de 72 de luni. Informațiile suplimentare pot fi obținute de pe pagina Comisiei Europene.

Nu sunt considerate entități afiliate

Următoarele nu sunt considerate entități afiliate unui solicitant: care au încheiat un contract (de achiziții) sau un subcontract cu un solicitant; care acționează drept concesionari sau delegați pentru servicii publice pentru un solicitant; care primesc sprijin financiar din partea solicitantului; care cooperează în mod regulat cu un solicitant pe baza unui memorandum de înțelegere sau împărtășesc anumite active sau care au semnat un acord de consorțiu în baza contractului de grant.

Pentru a obține banii, solicitanții trebuie să demonstreze că au o experiență serioasă în dezvoltarea capacității societății civile de a derula proiecte de mediu la nivel global sau multiregional, în cadrul unuia sau mai multor domenii prioritare, specificate în cadrul proiectului de finanțare.