24.6 C
București
sâmbătă, 20 iulie, 2024

România Neutră în 2050. Rate de reciclare ambițioase și producție de energie din deșeuri

A fost publicată Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050.

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050.

În ceea ce privește deșeurile și reciclare acestora, România și-a asumat ținte ambițioase. Acestea presupun ca ratele de reciclare a tuturor categoriilor de deșeuri să fie de peste 50% până în 2050. Astfel:

  • deșeurile de ambaleje din lemn;

În 2025, rata de reciclare se dorește a fi 25%, iar în 2030 de 30%. Rata de reciclare dorită în 2050 este de 50%.

  • deșeurile de ambalaje de hârtie;

Guvernul își propune ca rata de reciclare a acestei categorii de deșeuri să ajungă la 80% în 2050.

  • deșeurile textile;

În 2050, rata de reciclare se dorește a fi 80%.

  • deșeurile alimentare și de grădină;

Rata de reciclare dorită este de 50% în 2030 și 60% în 2050. Acestea vor fi reciclate prin compostare. Factoruș de emisii pentru compostare va fi redus la 3 kt CH4 / tonă și 0,24 kt N2O / tonă în 2050.

De asemenea, 10% din deșeurile municipale vor fi eliminate prin depozitare până în 2035. În plus, până în 2030, cantitatea de deșeuri municipale per capita va fi redusă cu 10% comparativ cu 2017. De pidlă, cantitatea de deșeuri municipale solide (DSM) va fi redusă de la 228 kg per capita în 2017 la 204 kg per capita în 2030.

Deșeurile vor fi folosite pentru producția de energie

Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevede ca, până în 2050, 60% din emisiile de metan produse de deșeurile nereciclabile, alături de emisiile istorice, vor fi folosite pentru producția de energie. În 2030 se dorește atingerea țintei de 30%.

60% din emisiile de metan produse de deșeurile nereciclabile, alături de emisiile istorice, vor fi arse la faclă.

Startegia prevede ca voumul de deșeuri municipale incinerate / co-incinerate să crească anual. Acesta este de 500.000 de tone în 2030. În 2050 se dorește a fi de 900.000 de tone.

Există de asemenea opțiunea ca aceste deșeuri să fie folosite pentru valorificare energetică în instalații de valorificare și/sau în fabrici de ciment. Conform Ordonanței de urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, este interzisă incinerarea deșeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare și reciclare în temeiul art. 17 alin. (1) – (4) și al art. 33, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni de tratare ulterioară a deșeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic. De asemenea, toate operațiunile de incinerare / co-incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor se vor realiza cu eficiență energetică ridicată.

90% din populația totală a României ar urma să fie racordată la canalizare până în 2050. Până în 2030, toate sistemele de canalizare din zonele urbane ar urma să fie conectate la stații de tratare a apelor uzate. Doar 5% din zonele rurale vor fi racordate la astfel de stații și 70% până în 2050. Nămolul rezultat va fi utilizat în agricultură sau va fi valorificat energetic.

spot_img
Latest news
știri