Ministerul Mediului vorbește despre aplicarea legii „la viitor”. Realitatea din teren e cu totul alta

În România, legile par făcute doar pentru a fi încălcate

Ministerul Mediului susține că va aplica toate măsurile legale în cazul în care nu vor fi respectate toate măsurile legale privind gestionarea deșeurilor, însă, nu pare să cunoască situația foarte bine din teren, potrivit răspunsurilor pe care ni le-a oferit, la cererea noastră.

Spre exemplu, la acest moment, mai mulți sortatori din țară sunt în imposibilitatea de a-și mai continua activitatea, potrivit prevederilor OUG 133/2022. Aceasta introduce noi obligații, iar operatorii de salubrizare, sortare și primăriile din țară nu sunt pregătire pentru a le aplica, după cum ȘtireaVerde a mai relatat.

Spre exemplu, situația din Sectorul 1 București este relevantă. Clotilde Armand, în calitate de primar, s-a adresat deja Ministerului Mediului pentru a cere derogare de la aplicarea actului normativ mai sus menționat, întrucât Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București are licitațiile blocate. Puteți(re)citi aici.

Iată noile obligații pentru toți factorii implicați în gestionarea deșeurilor, „aplicabile” doar pe hârtie, începând cu data de 29 ianuarie ac.

  • „Este interzisă prestarea de către operatori a activităţilor de transfer, sortare, tratare şi/sau de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului Bucureşti de pe raza căreia/căruia provin deşeurile”
  • „Înainte de atribuirea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, sectoarele municipiului Bucureşti sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activităţile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă şi/sau de eliminare, prin depozitare”
  • „Operatorii care prestează activitatea de colectare separată a deşeurilor municipale au obligaţia să transporte fracţiile colectate separat numai către operatorii staţiilor de transfer, operatorii staţiilor de sortare, operatorii instalaţiilor de tratare şi operatorii depozitelor de deşeuri care au contracte de delegare încheiate cu unităţile administrativ- teritoriale sau, după caz, cu sectoarele municipiului Bucureşti de pe raza cărora sunt colectate respectivele deşeuri”.

Ministerul Mediului nu cunoaște realitatea din teren? „Legile-cheie”, în prezent, doar pe hârtie

De la momentul emiterii Ordonanței 133/2022, autoritățile au avut la dispoziție 120 de zile să organizeze proceduri de atribuire și să respecte regulile de mai sus, însă, potrivit surselor noastre autorizate, licitațiile sunt contestate, în mai multe județe în țară, iar unul dintre inițiatori este societatea ECO SUD SA, cea care administrează groapa de gunoi „Vidra”, chiar dacă a câștigat licitația pentru Sectoarele 2, 3,4,5 și 6.

În ceea ce privește activitatea din Sectorul 1 București, ofertant a fost și firma  Vitalia Servicii pentru Mediu SA, care administrează depozitul de deșeuri Boldești – Scăieni. Vitalia s-a oferit să depoziteze gunoiul bucureștenilor din Sectorul 1 la doar 116 euro/tona, în timp ce oferta Eco Sud SA aplică un tarif pentru depozitare de 200 euro/tonă.

Astfel, licitația a fost câștigată de societatea Vitalia, deoarece aplică tariful cel mai mic, însă, Eco Sud a sesizat Consiliul Național de Soluționare a Contestanțiilor (CNSC), pe motiv de nelegalitate a documentelor care au stat la baza licitației. Licitația a fost anulată, iar ADI București a reluat procedura de licitație. Ofertele se depun inclusiv pe data de 1 februarie ac. Până atunci, potrivit informațiilor obținute de noi, gunoiul din Sectorul 1 București va fi depozitta tot la groapa „Vidra”, administrat de ECO SUD SA, aflat în plin control pentru presupuse nelegalități. Primăria Sector 1 București a semnat un contract(atribuire directă) cu societatea ECO SUD SA, pentru depozitarea gunoiului la suprapreț.

Depozitarea nu e soluția pentru gestionarea deșeurilor. Ministerul Mediului vorbește despre reciclare la viitor, nu la prezent

Întrebați cum consideră că vor fi atinse țintele de reciclare pentru anul 2023, plecând de la datele statistice existente în ceea ce privește gradul de colectare selectivă a acestora și posibilitățile tehnice ale operatorilor din țara noastră, oficialii Ministerului Mediului vorbesc la timpul viitor, deși prezentul e sumbru în acest sens.

Concret, au răspuns doar despre proiecte care încă nu sunt finanțate total.

„Vor fi finanțate și instalațiile pentru deșeurile colectate separat, cu fonduri tot prin PNRR, acestea contribuind cu minimum 4,5% la creșterea gradului de reciclare a deșeurilor.

În plus, Sistemul Garanție-Returnare va fi cu adevărat cel mai mare proiect logistic realizat în România, în ultimii 30 de ani și va avea o contribuție esențială în atingerea țintelor ambițioase de colectare și reciclare pe care țara noastră și le-a asumat.

Fondurile europene asigură și finalizarea sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID), acestea având rolul de a asigura un management eficient al deșeurilor, contribuind totodată la îndeplinirea obiectivelor de reciclare.

După punerea în funcțiune, vom avea al doilea cel mai mare astfel de sistem din Europa, după cel din Germania”, ne-a transmis Ministerul Mediului.