foto cu caracter ilustrativ. sursa: pixabay

Administrația Fondului pentru Mediu(AFM) va modifica ghidul de finanțare al Programului „Fabrici de reciclare”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), însă, nu a precizat când va fi publică noua formă a acestuia.

Programul „Fabrici de reciclare” este destinat finanțării instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului și sănătății populației, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile și atingerii țintelor de reciclare în acord cu Strategia Națională privind economia circulară și Planul National de gestionare a deșeurilor/planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București.

AFM s-a limitat în a preciza că „toate informațiile relevante, atât în ceea ce privește modificarea ghidului de finanțare și consultarea factorilor interesați, cât și calendarul de desfășurare a programului, vor fi aduse la cunoștință publicului, atât pe site-urile Administrației Fondului pentru Mediu și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cât și prin intermediul mass-media”.

Programul „Fabrici de reciclare” nu are întocmit un ghid de finanțare, dar statul nu are legi noi pentru colectarea separată

Deși ar fi trebuit să ia startul în luna octombrie 2022, programul „Fabrici pentru reciclare” a fost amânat, iar regulile de derulare a acestuia nici măcar nu sunt stabilite.

Prin intermediul acestuia, operatorii economici autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate; demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; colectarea deşeurilor nepericuloase; colectarea deşeurilor periculoase.

Deși AFM nu a întocmit un ghid de finanțare pentru acest proiect așteptat cu „sufletul la gură” , a fost emisă Ordonanța de Urgență 133/2022(OUG), care stabilește noi reguli de colectare selectivă. Înainte ca deșeurile să fie reciclare, este necesar ca acestea să fie colectate separat. În actul normativ mai sus menționat, se prevede, printre altele, „colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat”.

De asemenea,  este interzisă prestarea de către operatori a activităților de transfer, sortare, tratare și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului București de pe raza căreia/căruia provin deșeurile, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru operatorii economici, iar depozitarea deșeurilor nu este o soluție pentru Mediu.

Citește și: Reciclarea unei singure sticle poate alimenta un bec patru ore. Obiectele care Nu se reciclează